Åpning av SPOR festival for idéhistorie og oversatt litteratur

Åpning av SPOR festival for idéhistorie og oversatt litteratur

Informasjon:

Festsalen, Trondheim Katedralskole, Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs sal
Lørdag 30. januar
11.00

Åpning av SPOR

Tema for åpningsdagen av SPOR 2016 er retorikk.

Retorikk er læren om å overtale andre. Men kunnskap om retorikk gjør det også lettere å trenge gjennom andres budskap. Aldri har dette vært viktigere enn i dagens massive informasjonsstrøm.

Læren om hvordan man best kan overbevise andre ble utformet i antikken og har siden hatt en helt sentral plass i opplæring, i samfunn og i politisk liv opp gjennom århundrene. Åpningensdagen retter søkelyset mot retorikkens plass i dagens samfunn og ikke minst mot forholdet mellom dagens situasjon og den klassiske retoriske arven. Et særlig fokus vil være retorikkens plass i undervisningen.

Fra møte med Jan Erik Volds poetiske univers til  Kjell Arild Pollestad oversettelser byr resten av SPORs festivalprogram på friske møter med talekunstens mestere.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen åpner SPOR 2016. Velkomsthilsen ved Anne Kristine Børresen, dekan ved Det Humanistiske Fakultet, NTNU.