Challenging times in Greek and Latin Literature

Challenging times in Greek and Latin Literature

Informasjon:

Universitetsbiblioteket, Dragvoll
Onsdag, 1. februar
12:00 – 12:30

Foto: Cambridge

Challenging times in Greek and Latin literature

Challenging times in Greek and Latin literature

Det er lett å tenke at det greske kom før det latinske i antikkens historie, men var det alltid slik? Mye gresk litteratur ble til i Romerriket, lenge etter at keiserdømmet hadde befestet sin makt. Og romerske poeter kunne dermed påvirke greske, på samme måte som greske hadde påvirket dem. Kom og hør den internasjonale eksperten Dr. Daniel Jolowicz, King’s College London vikle ut dette paradokset på en enkel og lettfattelig måte.

Foredraget vil være på engelsk.

 

Universitetsbiblioteket, Dragvoll

1. februar

Kl. 12:00

Med

Daniel Jolowicz