Den svenske stats jesuitter – Frimureri i unionsstriden 1880-1905

Den svenske stats jesuitter – Frimureri i unionsstriden 1880-1905

Informasjon:

Litteraturhuset, Sellanraa
Lørdag 5. februar
18:00

Den svenske stats jesuitter – Frimureri i unionsstriden 1880-1905

Visste du at den flotte Frimurerlogen i Trondheim var et ledd i maktkampen rundt unionsoppløsningen? De siste tiårene av den svensk-norske unionen var preget av et stadig høyere konfliktnivå mellom landene. Flere ganger ble frimurerne beskyldt for å gå nabolandets ærender. Svenske Kong Oskar 2 var jo ganske riktig frimurer og Stormester. Kjente skikkelser som Bjørnstjerne Bjørnson kastet seg inn i debatten. Frimurerne ble beskyldt for kannibalisme, og det ble fremmet forslag om grunnlovsforbud mot frimureri! Hvordan skulle kong Håkon stille seg til frimurerne da unionen med Sverige ble oppløst i 1905? Hør de vanvittige historiene om frimureriet i spillet om unionsoppløsningen med den engasjerende religionsviteren og frimurerekseperten Aslak Rostad.

Medvirkende:

Aslak Rostad

Begrenset antall plasser på grunn av smittevernhensyn. Vi ber publikum om å forhåndskjøpe billetter.

Les om Litteraturhusets rutiner for godt smittevern her.

Med

Aslak Rostad