Gud i litteraturen

Gud i litteraturen

Informasjon:

Nidarosdomen,
Lørdag 6. februar
20.00

Gud uten bibel

Bibelen er boken om kristendommens Gud. Utenfor bibelen kan gudsbildet både suppleres, utfordres og kanskje til og med brytes ned. Slik stiller litteraturen spørsmål, ikke bare ved Gud, men også ved bibelens særegne status som åpenbaringstekst. Hvordan bidrar litteraturens erfaringer, betraktninger og undersøkelser av Gud til vårt Gudsbilde, og kan litteraturen fortelle noe om det guddommelige som Bibelen ikke kan?

Medvirkende:

Marta Norheim
Håkon Olaussen
Rolv Nøtvik Jakobsen
Trond Åm