Klassisk for alle 2020

Klassisk for alle 2020

Informasjon:

Trondheim Katedralskoles festsal
Lørdag 1. februar

Klassisk for alle

1 //
Kl 11.00 – Fake use: Antikken og populisme

Trodde du fake news var noe nytt? Kulturarv har helt siden antikken blitt misbrukt for å vinne politisk makt. Arkeolog og kunsthistoriker Marina Prusac-Lindhagen avslører de kulturelle mekanismene som ligger bak denne utnyttelsen av den klassiske arven, både i billedbruk, kunst og arkitektur, fra Mussolinis Italia til dagens nettroll i USA. Eksemplene hun tar for seg dekker hele tidsspennet fra antikken og fram til å dag. Hun viser hvordan ulike aktører med ulike grader av gode hensikter har manipulert minner, følelser og fysiske gjenstander. Marina Prusac-Lindhagen er førsteamanuensis i arkeologi ved Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo og ansvarlig for museets romerske og egyptiske samling. Arrangementet er en del av seminaret Klassisk for alle.

Foredraget følges av gratis lunsj; meld deg på her.

2 //
Kl 12.30 – Antikken i Store Norske Leksikon: Åpen workshop

Vil du være med på å påvirke artikler om antikken i Store Norske Leksikon? Klassisk for alle 2020 inviterer til en åpen workshop der du kan spille inn det du synes mangler, er uklart eller kunne vært gjort bedre. Leder for workshopen er Store Norske Leksikons egen redaktør Kjell Olav Hovde. Vi vil også fokusere på antikkens egen Plinius den eldre og hans forløper til det moderne leksikonet, Historia Naturalis.

3 //
Kl 16.00 – Breakspear Lecture

Opplev en akademiker på høyeste nivå formidle sin kunnskap på en lettfattelig måte! Årets Breakspeare Lecture setter demokratiet i søkelyset, og holdes av ingen ringere enn historikeren Paul Cartledge, forfatteren av boken Democracy: A Life (Oxford University Press, 2016). Les mer om årets Breakspear Lecture her.

Vi anbefaler å reservere billetter til hvert enkelt foredrag for å sikre plass!

Med:

Marina Prusac-Lindhagen
Kjell-Olav Hovde
Paul Cartledge