Klassisk for alle I: Antikkens litteratur på norsk

Klassisk for alle I: Antikkens litteratur på norsk

Informasjon:

Trondheim Katedralskoles festsal
Lørdag 2. februar
12.15

Klassisk for alle I: Antikkens litteratur på norsk

Samtale og foredrag om de nye gjendiktningene av av Evripides’ Hekabe, Terents’ Svigermora og Seneca’s Gresskarifiseringen – i tillegg til en komplett oversettelse av Seneca skrevet av Birgitte Thott i 1658 presentert av Gunnerusbiblioteket! 

De tre siste utgivelsene i bokserien Kanon – antikkens litteratur på norsk har mye til felles med aktuelle temaer i vår egen samtid: Kvinners lidelser i krig, #metoo-problematikk og skarp makt-harselas. Bokserien Kanon er et mangeårig samarbeid mellom Gyldendal norsk forlag og Klassiske fag ved NTNU. Formålet med serien er å oversette antikkens litteratur til norsk. Tre rykende ferske titler er gjenstand for årets første Klassisk for alle-arrangement: Tragediedikteren Evipides’ Hekabe (ca. 434 f.Kr.), gjendiktet av gresk-spesialist Robert Emil Berge, den romerske komedieforfatteren Terents’ Svigermora (ca. 165 f.Kr.), gjendiktet av Iris Brecke, som er en ekspert på romersk litteratur, og den romerske filosofen Seneca den yngres Gresskarifiseringen av den guddommelige Claudius (ca. 54 e.Kr.), gjendiktet av latin-kyndige Alf Wiegaard.

Kunstnerisk leder for SPOR og akademisk hovedredaktør for bokserien Thea Selliaas Thorsen innleder før de tre gjendikterne presenterer sine oversettelser: om dronningen Hekabes grusomme skjebne etter at hjembyen hennes, Troja, er falt, om Svigermora, som både morer og sjokkerer med sine erotiske intriger og om Gresskarifiseringen av den guddommelige Claudius som – elegant og vittig – blottlegger maktmisbruk hos en romersk keiser som kanskje er best kjent for det allmenne publikum fra tv-serien I, Claudius.

Dette er nyheter innenfor oversatt litteratur her til lands. Ingen av verkene er blitt oversatt til norsk før. Men i 1658 utkom Seneca den yngres samlede verker i dansk oversettelse av den kvinnelige latinisten og kvinnesaksforkjemperen Birgitte Thott. En utgave av hennes oversettelse av Gresskarifiseringen av den guddommelige Claudius, som er i Gunnerusbibliotekets eie, vil bli stilt ut i forbindelse med arrangementet.

Foredraget er en del av arrangementet Klassisk for alle som foregår på lørdag 2. februar fra 12.15-18.00 i Katedralskolens festsal. Andre foredrag denne dagen inkluderer Latin-lærernes time og The Breakspear Lecture.

Vi anbefaler å reservere billetter til hvert enkelt foredrag for å sikre plass – alle er gratis

Med:

Thea Thorsen
Iris Brecke
Robert Emil Berge
Alf Wiegaard
Alexander Lyngstad