Pygmalion: myten i kunsten

Pygmalion: myten i kunsten

Informasjon:

Vitenskapsmuseet, Suhmhuset
Søndag 31. januar
17.00

Pygmalion: Myten i kunsten med Gunnar Danbolt

Myten om Pygmalion, skulptøren som ble forelsket i en statue som blir levende, er tema for en lang rekke kunstverk. Presentasjonen trekker linjer mellom myten om Pygmalion, kunsten og Rameaus opera.

Gunnar Danbolt, for de fleste kjent fra radioprogrammet Kunstreisen, er professor i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen. Danbolt har, særlig gjennom radioprogrammet Kunstreisen sammen med Nina Skurtveit, markert seg som en av de sterkeste formidlerne av kunst og kunsthistorie i Norge. Danbolt har skrevet en rekke bøker og mottok i 1999 Meltzers Høyskolefonds Forsknings -og Formidlingspris. Danbolt ble i 2007 utnevnt til ridder 1. klasse av St. Olavs Orden for sin innsats som kunstformidler.

Arrangementet utgjør første del av helaften med Pygmalion av Ramaeu, men er også åpent for øvrig pulibkum.

Med:

Gunnar Danbolt