Pygmalion: Myten i Musikken

Pygmalion: Myten i Musikken

Informasjon:

Vitenskapsmuseet, Suhmhuset
Mandag 1. februar
20.00

Pygmalion: Myten i Musikken med Vassilis Bolonassos

Da Rameau komponerte sin berømte operaballett Pygmalion var librettoen, som så ofte i musikken på denne tiden, inspirert av en av de kjente mytene fra Antikken. Men Pygmalion i myten og Pygmalion hos Rameau er ikke nødvendigvis det samme. Bli kjent med historien og hvordan den forandres og formidles i Rameaus fantastiske verk.
Vassilis Bolonassos er en av Skandinavias mest legendariske radiostemmer og har inntil nylig ledet et av Sveriges mest elskede radioprogram: musikkprogrammet “Alltid på en søndag”. Händel og Rameau er to av Bolonassos absolutte favorittkomponister. Velkommen til en konsertpresentasjon av de sjeldne!
Arrangementet utgjør første del av helaften med Pygmalion av Ramaeu, men er også åpent for øvrig pulibkum.