Stillingsutlysning

Utlysning, flere stillinger, festivalen Barokkfest 2022

 

Festivalene Barokkfest og SPOR Festival for idéhistorie og oversatt litteratur lyser med dette ut flere stillinger for gjennomføring av festivalene i 2022. Vi søker: hovedprosent, informasjonsmedarbeider og teknisk ansvarlig. Festivalene finner sted første uke i februar.

 

 

 

Barokkfest er en festival for barokkmusikk. Festivalens program favner bredt og inkluderer barokkmusikk og tidligmusikk med et stort spenn av internasjonale artister. Festivalen er en sentral arena for dette genreområdet i Skandinavia og samler hvert år utøvere, publikummere og bransjefolk fra inn- og utland. SPOR er en litteraturfestival med hovedvekt på litteratur fra antikken i møte med vår tids samfunnsutfordringer. Festivalene er godt etablert i Trondheim og tar hvert år imot et stort antall publikummere.

 

Som et ledd i styrkingen av festivalene søker vi nå medarbeidere for flere ledd i produksjonen av arrangementene.

 

Hovedprosent

 

Som hovedprodusent har du et overordnet ansvar for avvikling og organisering av alle de praktiske sidene ved gjennomføring av festivalene. Du står for detaljplanlegging av arrangementene, dialog med artister og arenaer, rekruttering og koordinering av frivillige osv. Du har et overordnet ansvar for koordinering av produksjonsstaben, herunder teknisk ansvarlig, billett- og arrangementsansvarlig og frivillige. Du svarer direkte til daglig leder.

 

Vi søker en person som er effektiv og velorganisert, utadvendt og med gode samarbeidsevner og med evne til å jobbe selvstendig. God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på norsk og engelsk er en forutsetning. Noe kjennskap til og kunnskap om klassisk musikk vil være en fordel, men er ikke et krav.

 

Stillingsprosent: etter avtale. Ansettelsesperiode: januar og februar 2022.

 

Informasjonsmedarbeider

 

Som informasjonsmedarbeider har du ansvar for tekstlig og visuell fremstilling og markedsføring av Barokkfest og SPOR i ulike kanaler, gjennom tekts og bilde, hovedsakelig på nett og i sosiale medier, men også gjennom andre former for kommunikasjon. Kontaktarbeid mot presse i inn- og utland kan også være en del av jobben. Din hovedoppgave er å bidra til at Barokkfest er noe folk i hele landet snakker om, noe som folk vil oppleve og noe som folk ønsker å oppsøke som publikummere. Som informasjonsmedarbeider svarer du direkte til daglig leder.

 

Vi søker en person med erfaring med, og praktisk kunnskap om kommunikasjon på nett og i sosiale medier. Søkeren bør ha kunnskap om og erfaring med enkel filming og foto og bruk av programvare som eksempelvis InDesign for enkel grafisk design, samt relevant programvare for filmredigering og publisering på nett. Søkeren bør ha god fremstillingsevne skriftlig og muntlig på norsk og engelsk.

 

Stillingsprosent: etter avtale. Ansettelsesperiode: etter avtale.

 

Teknisk ansvarlig

 

Som teknisk ansvarlig har du det overordnede ansvaret for alle tekniske og praktiske løsninger under Barokkfests og SPORs produksjoner. Et særlig hovedområde vil være Barokkfests sceniske operaproduksjon under festivalen 2022 i nært samarbeid med produksjonens regissør. I samarbeid med frivilligansvarlig koordinerer du frivillige som bidrar under arrangementene.

 

Vi søker en praktisk løsningsorientert og effektiv person med erfaring fra rigg, arbeid bak scenen, fra musikk- eller teater.

 

Stillingsprosent: etter avtale.  Ansettelsesperiode: 15. januar 2021 – 15. februar 2021.

 

For alle stillinger

Lønn: etter avtale.

Arbeidssted: Trondheim, Tukthuset, Erling Skakkes gate 60.

 

Søknadsfrist: 12. desember

 

Søknad sendes på epost til: post@tidligmusikksenteret.no

 

Ta gjerne kontakt ved eventuelle spørsmål