Store Händel – i lite format!

Store Händel – i lite format!

Informasjon:

Museet Erkebispegården
Lørdag 7.  mai 2016
13.00

Billetten inngår i museets inngangspris.

Store Händel- i lite format!

Christian Kjos

Cembalist og kunststipendiat Christian Kjos har med seg en liten besetning når Händels mesterlige, verdslige kantater står i fokus.

Vi får et tett møte med Händels kantater på kunsmuseet. Der vi ofte forventer en stor produksjon når mesteren står på programmet, er det nå med en liten besetning Kjos skal la oss bli nærmere kjent med blant annet Händels verdslige kantater. Et enkelt oppsett med en besetning kun bestående av Ditte Marie Bræin på sang og Tore Eketorp på gambe, vil la de skjøre og vakre sidene ved Händel bli fremtredende. I tillegg til Händel, får vi også høre soloverk for gambe og improviserende cembalo.

Christian Kjos er utdannet fra Norges musikkhøyskole og tok deretter diplom ved anerkjente Schola Cantorum Basiliensis i Basel, Sveits. Han er svært aktiv i tidligmusikkmiljøet, og har spilt med blant annet Norsk Barokkorkester og Barokkanerne, for å nevne noen. Nå er det imidlertid med sin egen besetning han skal la oss bli nærmere kjent med Händels verdslige kantater.

Utøvere:

Christian Kjos, cembalo
Ditte Marie Bræin, sopran
Tore Ektorp, gambe