Tartinis magi på norsk!

Tartinis magi på norsk!

Informasjon:

Vår Frue kirke
Fredag  6. november
21.00

Tartinis magi på norsk!

Sigurd Imsen
Trondheim symfoniorkester

Tartinis gåtefullt vakre fiolinmusikk, spilt av fiolinist Sigurd Imsen i samarbeid med Trondheim Symfoniorkester! Sigurd Imsen lanserer på denne konserten sin nye CD med musikk av Tartini, “Secondo Natura”, “I henhold til naturen”. Sammen med Trondheim Symfoniorkester gir han et innblikk i Tartinis musikk som tok utgangspunkt i 1700-tallets tanker om naturen og musikken som en imitasjon av naturens prakt.

Som kunststipendiat har Sigurd Imsen nylig disputert ved Norges Musikkhøgskole med prosjektarbeidet «The Tartini Style». Arbeidet tar for seg elementer som improvisasjon og ornamentikk, noe 1700-tallets fiolinister forholdt seg til. Forskningen har resultert i innspillingen av en CD og det er denne vi nå feirer med konsert i den tidsriktig barokke Vår Frue kirke. Sigurd Imsen spiller på en kopi av den såkalte “Lipinski” Stradivarius fra 1715, som Giuseppe Tartini eide og brukte gjennom det meste av sitt lange liv som fiolinist. Instrumentet er laget med utgangspunkt i historiske kilder, av fiolinmaker Jacob von der Lippe.

Musikk av Guiseppe Tartini.

Utøvere:

Sigurd Imsen, barokkfiolin
Trondheim Symfoniorkester