Klassisk for alle III: The Breakspear Lecture

Klassisk for alle III: The Breakspear Lecture

Informasjon:

Katedralskolen, Festsalen
Lørdag 2. februar
17.00

Klassisk for alle II: The Breakspear Lecture

Årets Breakspear Lecture henter inn Dr. Estelle Lazer fra Universitetet i Sydney, den første som har fått lov til å ta røntgen og skanne gipsavstøpningene fra Pompeii. Disse ble laget på 1800-tallet ved å helle gips inn i hulrommene som var igjen etter menneskene som ble dekket av lava under Vesuvs vulkanutbrudd i 79 e.Kr. Med nye metoder har Lazer gjort banebrytende funn av menneskelige levninger inne i gipsavstøpningene, som kan fortelle helt nye historier om våre forfedre.

Under årets foredrag får vi presentert Lazers ferskeste funn fra felttur til Pompeii i januar – vi blir altså det aller første publikum til å få høre Lazers resultater!

Foredraget vil holdes på engelsk.

Foredraget er en del av arrangementet Klassisk for alle som foregår på lørdag 2. februar fra 12.15-18.00 i Katedralskolens festsal. Andre foredrag denne dagen inkluderer Antikkens litteratur på norsk (12.15) og Latin-lærernes time (14.30)

Vi anbefaler å reservere billetter til hvert enkelt foredrag for å sikre plass – alle er gratis

Med:

Estelle Lazer, The University of Sydney