The Persecution of Christians under Rome

The Persecution of Christians under Rome

Informasjon:

Litteraturhuset, Sellanraa
Fredag 31. januar
18.00

The Persecution of Christians under Rome

Romerne så på de første kristne slik vi dag ser på terrorister. Forfølgelsen av de kristne var legendarisk i all sin gru. Men hvordan så det ut fra romernes ståsted? Romersk kultur var faktisk relativt tolerant, men på ett vilkår – at alle godtok at keiseren sto over alt og alle i makt og myndighet. Det var imidlertid ikke mulig å etterleve romernes krav til underkastelse for de kristne, ettersom de måtte følge det første budet om ikke å ha andre guder og dessuten måtte «gi keiseren hva keiserens er og Gud hva Guds er» (Matt. 22.15-23-23). Fra romernes ståsted var man skeptiske. Hvordan kunne man for eksempel være helt sikre på om nattverden var så forskjellig fra kannibalisme? Velkommen til siste nytt om de blodige kristendomsforfølgelsene, presentert av en av verdens ledende eksperter på området, King’s College Londons James Corke-Webster. Foredraget holdes på engelsk.

Med:

James Corke-Webster