Barokkfest og Senter for tidligmusikk søker praktikanter

Har du lyst å engasjere deg i en ambisiøs kulturvirksomhet med høyt internasjonalt ambisjonsnivå?

 

Festivalen Barokkfest og Senter for tidligmusikk har de siste årene markert seg som en av de raskest voksende kulturaktørene på det klassiske feltet i Norge med stor internasjonal aktivitet. Vi søker nå studentpraktikanter som ønsker å engasjere seg på det profesjonelle kulturområdet.

 

Som studentpraktikant vil du få muligheten til å ta del i store deler av vår daglige virksomhet, det være seg innen konsertplanlegging, markedsføring, kommunikasjon, grafisk formgivning, IT, representasjon og andre administrative oppgaver. Et særlig prioritert satsningsområde er internasjonal markedsføring. Allsidigheten vil gi deg et unikt innblikk i hvordan en ekspansiv kulturvirksomhet blir drevet. Som et miljø med nær tilknytning til akademia, har vi også god kjennskap til forskning på vårt felt, og vi bistår gjerne dersom noen kunne tenke seg å skrive bachelor- eller masteroppgave om tidligmusikk eller om musikkhistoriske eller kulturpolitiske spørsmål.

 

Vi utlyser nå to til tre praktikantstillinger i 20–100% som i utgangspunktet strekker seg fra oktober 2019 til juni 2020. Vi er fleksible når det gjelder stillingsprosent og lengde på praktikantoppholdet, og diskuterer gjerne dette med deg som søker. Alle bachelor- og masterstudenter med interesse for kulturarbeid og musikk oppfordres til å søke. Om du har kompetanse innen IT eller markedsføring, vil vi også gjerne høre om det.

 

Vi søker etter noen som:

 • Har interesse for kultur og musikk og vil bidra i en bedrift med høye internasjonale ambisjoner
 • Som ønsker en karriere innen organisasjon eller ledelse innen kulturlivet
 • Som ønsker å arbeide internasjonalt
 • Tar utfordringer på strak arm
 • Gjerne har kompetanse innen markedsføring eller IT
 • Er kreativ og løsningsorientert

 

 

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Bidra inn i informasjonsprosjekter nasjonalt og internasjonalt
 • Bidra i planlegging og tilrettelegging av arrangement
 • Arbeide med markedsføringsarbeid nasjonalt og internasjonalt i samarbeid med våre partnere
 • Bistå i arbeid med fundraising
 • Representere Barokkfest og Senter for tidligmusikk på arrangement og eventer
 • Være med å utvikle den administrative driften og effektivisere it-løsninger
 • Ta del i organisering av Barokkfest og Senter for tidligmusikks gruppe av frivillige
 • Andre administrative oppgaver

 

 

Tilbake kan vi tilby:

 • Erfaring fra en profesjonell kulturorganisasjon med høye ambisjoner
 • Muligheter til raskt å bygge opp et bredt nasjonalt og internasjonalt nettverk
 • Kunnskap om utvikling av kulturorganisasjoner
 • Særlig verdifull erfaring med internasjonalt markedsarbeid
 • Tilgang til konserter med verdensledende utøvere
 • Kontorplass i våre lokaler i Olavskvartalet i Trondheim.
 • Stillingen er ulønnet, men noen studier har mulighet for å integrere praktikantoppholdet inn i studieløpet. Sjekk med ditt studiested!

 

Vi leter etter studenter som er fleksible og som kan ta varierte arbeidsoppgaver på strak arm. Søkerne må ha gode formidlingsevner, både på norsk og engelsk, og også kunne bidra som en kreativ kraft. Vi vektlegger evnen til å arbeide selvstendig og samtidig jobbe godt i team, evnen til god kommunikasjon og åpenhet, og vi ser etter praktikanter kan dele disse holdningene. Både norske og engelsktalende studenter oppfordres til å søke.

Søknadsfrist 7. oktober. Send søknaden din til susanne@barokkfest.no.

 

Om Senter for tidligmusikk

Senter for tidligmusikk driver den internasjonale festivalen Barokkfest som hvert år samler verdensledende utøvere til en ukes festival; senteret driver det nasjonale talentprogrammet Ungdommens Barokkorkester; senteret gir ut det vitenskapelige kulturtidsskriftet Musikk & Historie; senteret driver kompetanse- og forskningsprosjekt om musikk; senteret organiserer konsertproduksjoner i inn- og utland i nært samarbeid med bransjeaktører verden over. Vi holder til i Trondheim, men har jevnlig store og små prosjekter på tvers av region- og landegrenser. Barokkfest er en av de største festivalene på sitt felt i Nord-Europa.