Ettermiddags-Kanon: Sapfo

Ettermiddags-Kanon: Sapfo

Informasjon:

Akademika bokhandel, Dragvoll
Tirsdag, 30. januar
15:30 – 16:00

Fri inngang

Foto: Gyldendal

Ettermiddags-Kanon. Sapfo: Fragment

Ettermiddags-Kanon. Sapfo: Fragment

En gyllen mulighet til å bli kjent med forfatterne bak Gyldendals kritikerroste serie «Kanon: antikkens litteratur på norsk»! Bokserien har som mål å samle og tilgjengeliggjøre alle antikkens viktigste tekster i nye oversettelser på moderne norsk. I samarbeid med Akademika Dragvoll inviterer SPOR til en serie forfattermøter gjennom hele festivalen, med opplesning av tekstutdrag og selvsagt også mulighet for å skaffe seg eksemplarer (med festivalrabatt!) av noen av kulturhistoriens sentrale verker.

Få diktarar – mannlege så vel som kvinnelege – kan måle seg med Sapfo (fødd kring 610 f.Kr.) når det gjeld påverknad på ettertida. I antikken fylte dikta etter Sapfo heile ni papyrusrullar, og ho var sitert og kommentert hjå ei rekkje av dåtidas lærde og poetar. Med tida gjekk store delar av verket hennar tapt. Dei få strofene vi framleis har, lèt oss like fullt ana klangen av ei særeigen og kraftfull, lyrisk stemme. Fragmenta etter Sapfo skildrar erotisk kjærleik, men også familiekjærleik, politikk, religion og moral. At Sapfo kom frå øya Lesbos og skildra kjærleik mellom kvinner, er bakgrunnen for ordet «lesbisk».

 

Akademika bokhandel, Dragvoll

30. januar

Kl. 15:30

Med

Per Esben Myren-Svelstad