Ettermiddags-Kanon: Vitruv

Ettermiddags-Kanon: Vitruv

Informasjon:

Akademika bokhandel, Dragvoll
Fredag, 2. februar
15:30 – 16:00

Fri inngang

Foto: Gyldendal

Ettermiddags-Kanon. Vitruv: Om arkitektur

Ettermiddags-Kanon. Vitruv: Om Arkitektur

En gyllen mulighet til å bli kjent med forfatterne bak Gyldendals kritikerroste serie «Kanon: antikkens litteratur på norsk»! Bokserien har som mål å samle og tilgjengeliggjøre alle antikkens viktigste tekster i nye oversettelser på moderne norsk. I samarbeid med Akademika Dragvoll inviterer SPOR til en serie forfattermøter gjennom hele festivalen, med opplesning av tekstutdrag og selvsagt også mulighet for å skaffe seg eksemplarer (med festivalrabatt!) av noen av kulturhistoriens sentrale verker.

Marcus Vitruvius Pollio, vanligvis kalt Vitruv, var en romersk arkitekt og ingeniør som virket i det første århundret f.Kr. Han er særlig er kjent for sine ti bøker Om arkitektur, som her foreligger på norsk for første gang. Vitruv mente at en arkitekt måtte ha kjennskap til en rekke vitenskaper som var relevante for yrket. Han skriver også om så forskjellige ting som helningsgraden i akveduktene, hvordan skape god akustikk i et teater og å kontrollere effekten av kastevåpen, og beskriver en rekke oppfinnelser i antikkens verden. Han viser solas og stjernenes ferd rundt jorda, slik man så det den gangen. Vitruv krevde at alle hus skulle være vakre, sunne, varige og nyttige. De må lages etter naturens guddommelige proporsjoner, slik de er i menneskekroppen. Vitruvs verk ble viktig for renessansens kunstnere i Italia og inspirerte Leonardo da Vinci til å lage det kjente bildet av «Den vitruviske mannen». Om arkitektur er en grunnbok i arkitekturfaget og mye av stoffet er spesifikt faglig. Men verket er også krydret med anekdoter, og det kulturhistoriske innholdet bør fange den vanlige lesers oppmerksomhet.

 

Akademika bokhandel, Dragvoll

2. februar

Kl. 15:30

Med

Einar Weidemann