Ettermiddags-Kanon: Hekabe

Ettermiddags-Kanon: Hekabe

Informasjon:

Akademika bokhandel, Dragvoll
Mandag, 29. januar
15:30 – 16:00

Fri inngang

Foto: Gyldendal

Ettermiddags-Kanon: Hekabe

Ettermiddags-Kanon: Hekabe

(Arrangementet erstatter ettermiddags-Kanon med Hesiod. Dette på grunn av sykdom.)

En gyllen mulighet til å bli kjent med forfatterne bak Gyldendals kritikerroste serie «Kanon: antikkens litteratur på norsk»! Bokserien har som mål å samle og tilgjengeliggjøre alle antikkens viktigste tekster i nye oversettelser på moderne norsk. I samarbeid med Akademika Dragvoll inviterer SPOR til en serie forfattermøter gjennom hele festivalen, med opplesning av tekstutdrag og selvsagt også mulighet for å skaffe seg eksemplarer (med festivalrabatt!) av noen av kulturhistoriens sentrale verker.

Evripides’ Hekabe, skrevet ca. 424 f.Kr., er en av de mørkeste av de antikke greske tragediene. Handlingen finner sted rett etter Trojas fall. Etter å ha beseiret Troja, drepte grekerne alle trojanske menn og tok kvinnene som slaver. Hekabe, trojanerkongen Priamos’ hustru, har over natten gått fra å være dronning til å bli en slave på skipene som seiler mot Hellas. Om bord får hun plutselig vite at Akhillevs’ spøkelse har bedt om at datteren hennes, Polyxene, skal ofres på gravhaugen hans. Mens hun sørger over å skulle miste datteren, vet hun ikke at nyheter om enda mer fortvilelse og svik er på vei.

Stykket uttrykker en dyp undring over menneskelivets tilsynelatende vilkårlighet og spør om hva vi skal med moral og verdighet hvis ingenting er sikkert, verken de godes belønning eller de ondes straff.

 

Akademika bokhandel, Dragvoll

29. januar

Kl. 15:30

Med

Robert Emil Berge