Hevngjerrige guder

Hevngjerrige guder

Informasjon:

Litteraturhuset, Sellanraa
Mandag 31. mai
17:30

Hevngjerrige guder

Ingress

Det er menneskelig å feile, men man må passe seg for hvilken gud man fornærmer med sine feiltrinn. Aslak Rostad, ekspert i antikkens religioner, oversetter og førstelektor ved NTNU, tar oss med til fortvilede syndere og hedenske, hevngjerrige guder i den antikke verdens mer eksotiske strøk, akkurat på den tiden da kristendommen, der også bekjennelsen av synder og bønner om tilgivelse står sentralt, fikk sitt fotfeste.

Med

Aslak Rostad