Minnet om fremtiden: Piranesi

Minnet om fremtiden: Piranesi

Informasjon:

Litteraturhuset, Sellanraa
Torsdag, 1. februar
18:00 – 19:00

Foto: Wikimedia Commons

Minnet om fremtiden: Piranesi

Kunsthistoriker Victor Plahte Tschudi forteller om en av Italias mest utrolige kunstnere

Moderne arkitektur definert av en visjonær på 1700-tallet? Den italienske kunstneren og arkitekten Piranesi (1720-1778) fra Venezia i Italia er best kjent for sine etsninger som viser Roma, arkitekturfantasier, svimlende trappeløp og forvitrede ruiner. Hans visjoner av arkitektoniske strukturer har bidratt til å definere det vi anser for moderne i dag. Hans kreasjoner kan derfor minne om fremtiden; det abstrakte i maleriet, montasjen i filmen og de sterke kontrastene i fotokunsten kan betraktes som nyvinninger påvirket av Piranesis kunst. I sitt foredrag skal professor Tschudi ta oss gjennom hvordan Piranesis arv fordreies i en litteratur om drømmer og minner fra romantikken til i dag hos fremtredende forfattere og tenkere som Freud og Proust.

 

Litteraturhuset, Sellanraa

1. februar

Kl. 18:00

Med

Victor Plahte Tschudi