Samisk og latin i skjønn forening

Samisk og latin i skjønn forening

Informasjon:

Litteraturhuset
Onsdag, 1. februar
18:00 – 19:00

Foto: Nasjonalbiblioteket

Samisk og latin i skjønn forening

Samisk og latin i skjønn forening

«Man bør anerkjenne at samenes språk ikke bare er svært gammelt, men at det også – såfremt det brukes på rett måte, i hele sin prakt, med alle sine subtile nyanser og sin uhyre vakre uttale – er overlegent de aller fleste andre språk. Det er i det hele tatt et språk som fortjener mer enn å bare reddes fra undergangen. Det bør i større og større grad, så langt det lar seg gjøre, bli dyrket og foredlet». Dette utsagnet er hentet fra Lexicon Lapponicum, et gedigent ordboksverk på nesten to tusen sider som ble ferdigstilt i 1781. Verket ble opprinnelig påbegynt av den første norske professor som var uavhengig av Universitetet i København, Knud Leem, i Trondheim. I 2021 ble en oversettelse fra latin til norsk publisert ved Latin-doktor Per Aspaas ved Universitetsbiblioteket i Tromsø. Kom og hør oversetteren samtale med Alexander Lyngsnes, master i latin og bibliotekar ved Gunnerusbiblioteket, NTNU, der flere av verkene til Knud Leem i dag finnes, om dette uvurderlige dokumentet over det samiske språk i et historisk perspektiv. Noen av Leems verk er planlagt utstilt i forbindelse med arrangementet.

 

Litteraturhuset

1. februar

Kl. 18:00

Med

Per Aspaas

Alexander Lyngsnes